ข่าวสารและกิจกรรม
                                                                

          เนื่องจากทางบริษัท มาร์ค ไบโอเทคโนโลยี  ถือเป็นบริษัทชั้นนำ ในการผลิต ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ครีมและผลิตภัณฑ์ อื่นๆ  นอกจากนี้เรายังเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและสามารถเข้าใจกลไกตลาด ที่จะกระจายสินค้า และบริการอย่างดียิ่ง และมุ่งหวังอยากจะมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง หรือ ที่เรียกว่า การเป็นเจ้าของธุรกิจ  (เถ้าแก่ใหม่)  แต่ยังขาดซึ่งแหล่งเงินทุนในการผลิต เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการนี้ ขึ้น เพื่อสร้างนักธุรกิจรายใหม่  ในการสร้างสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวท่านเองการจัดโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถและผ่านเกณฑ์การตัดสินเข้าร่วมโครงการ เถ้าแก่ใหม่

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                เพื่อมอบโอกาสให้แก่นักธุรกิจรายใหม่ที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองแต่ยังไม่พร้อมเรื่องเงินลงทุนให้กลายเป็นเถ้าแก่รายใหม่ที่สามารถมีธุรกิจเป็นภายใต้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของตัวเอง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน 


ขอบเขตของงาน

 1. บริษัท มาร์คไบโอเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าออกแบบ และจดทะเบียน จนเสร็จสิ้นกระบวนการและพร้อมจัดจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ผู้ร่วมโครงการเป็นผู้จัดจำหน่าย  ประเมินสถานการณ์ทางการตลาด และรายงานยอดขายให้กับบริษัท มาร์คไบโอเทคโนโลยี

 

เงื่อนไขของโครงการ 

1. ต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสามารถกระจายและจำหน่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

2. ผู้ที่ร่วมโครงการ ต้องมีการจดสัญญา  ระหว่างผู้ผลิตและ เจ้าของสินค้า  เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 3 ปี โดยต้องสงวนเก็บข้อมูลของบริษัทเป็นความลับ และไม่สามารถผลิตกับที่อื่นได้ หากมีการผิดเงื่อนไข ของบริษัท ทางบริษัทสามารถปรับและเรียกร้อง ความเสียหาย ได้ ตามความผิดนั้นๆ โดยมีบทปรับสูงสุดเป็น 10  เท่าของมูลค่าราคาสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด

 3.จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจาก กลุ่มและทีมงานผู้บริหาร ว่ามีศักยภาพเพียงพอ ที่จะประกอบธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ

4. ผู้ร่วมโครงการ  ต้องรายงานผลประกอบการในแต่ละเดือนให้กับบริษัท และ  ประมาณการณ์ การสั่งของล่วงหน้า

5. บริษัทจะ เป็นผู้ติดตามงาน กับผู้ร่วมโครงการ

6. ต้องมีเงินประกัน ธุรกิจ 50,000 บาท หาก ประสบความสำเร็จจะคืนเงินประกันนั้น ตามเงื่อนไข


ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร http://www.drop4shared.com/346b9446
                                           http://www.drop4shared.com/2f2e2694