ข่าวสารและกิจกรรม

                                                                                  

ขอขอบคุณสำหรับรางวัล ธุรกิจดีเด่น Mark Bio Technology ขอบคุณสมาคมเครือข่ายสถาบันพัฒนาธุรกิจแห่งประเทศไทย ที่ได้ทำการเลือกและคัดสรรค์ธุรกิจทั้งประเทศไทยและระดับอาเซียน Mark Bio Technology เป็น 1 ในธุรกิจดีเด่นในงาน